◻︎ 채용 공고명 : 2020 카카오 추천팀 여름 인턴 모집  

◻︎ 모집직무 : SW개발

                    ※ 주요 직무내용

                    - 텍스트/음원/이미지 등의 컨텐츠와 사용자 활동 정보를 활용한 추천 시스템 알고리즘 연구 개발 
                    - 최신 추천 시스템 연구 분석과 서비스화 가능성에 대한 실험 
                    - 대용량 스트리밍 데이터 처리, 추천 서버 개발 
 
◻︎ 모집기간 : 5/1(금) ~ 5/6(수) 오전 11시 마감   
◻︎ 대상학과 : 전공무관

◻︎ 상세내용 : 아래 채용공고에서 확인 가능

◻︎ 채용공고 : https://careers.kakao.com/jobs/P-11641  (※ 5/1 오전 9시 공고 오픈 후 링크로 접속하여 확인 가능합니다.)